CPU SERVICE Spółka z o.o. | 03-117 Warszawa ul. Jana Żiżki 3 | tel.: +48 22 744-53-20 | mail: biuro@cpuservice.pl | NIP: 5242764301 | KRS: 0000484413 | REGON: 146952724

CPU Service

Serwis bibliotek, serwerów i macierzy.

Jak podłączyć macierz do serwerów?

Rosnące zapotrzebowanie na pamięci masowe wynika z faktu, że każdego dnia zwiększa się ilość przechowywanych i przetwarzanych danych. Prawidłowy wybór i optymalna konfiguracja pamięci pozwala na poprawę szybkości przesyłu, dostępu do danych oraz ich bezpieczeństwa.

Istnieje kilka technologii podłączenia macierzy dyskowej do serwerów, a ich właściwy wybór pozwala na uelastycznienie zarządzania dużą ilością danych. Udostępnianie macierzy dyskowych dla serwerów może zachodzić na dwóch poziomach – bloków oraz plików.

W pierwszym, wykorzystywane są protokoły SAN (technologie Fibre Channel lub iSCSI), w drugim zaś NAS (SMB lub NFS). Wydzielona sieć SAN – Storage Area Network umożliwia dostęp blokowy, czyli przekazywanie danych jedynie do zintegrowanych serwerów. NAS – Network Attached Storage pozwala z kolei na podłączenie macierzy dyskowych bezpośrednio do sieci.

W przypadku integracji po protokole FC, w serwerach niezbędne są dedykowane porty FC, moduły SFP (SW - Short Wave lub LW - Long Wave) oraz kable światłowodowe o różnych prędkościach. Przy podłączeniu większej liczby serwerów zaleca się użycie przełącznika Fibre Channel. Wykorzystanie FC zapewnia największą skalowalność oraz wydajność.

W technologii iSCSI, przy 1 Gigabitowym Ethernecie macierz dyskowa podłączana jest kablem z wtyczką RJ45, bezpośrednio lub z pomocą zarządzalnego switcha.

Dla szybszych rozwiązań np. 10 Gigabitowy Ethernet (10GbE Base-T) zalecane jest, aby analogiczny port znajdował się w serwerze. Można dodać go przy pomocy specjalistycznych kart HBA, a następnie, jako medium transportowe wykorzystać standardowe kable z wtyczką RJ45 lub światłowodowe. Wykorzystanie iSCSI zapewnia dobrą skalowalność i wydajność przy możliwości użytkowania obecnej infrastruktury. Wpłynie to jednak na obciążenie sieci lokalnej, dlatego zaleca się zwykle rozwiązania FC na osobnej sieci FC.

Macierze wykorzystujące połączenia SAS oferują zbliżone parametry do systemów SAN’owskich, przy niższej początkowej cenie zakupu. Nie oferują jednak możliwości integracji takiej liczby serwerów na tak dużą odległość, jak rozwiązania oparte na FC czy iSCSI. Do połączenia tych macierzy z serwerem wykorzystuje się kable mSAS (Mini SAS - SFF-8088) lub mSAS HD (Mini SAS High Density - SFF-8644) oraz karty HBA.

Z kolei w obrębie technologii NAS, podłączenie po protokołach NFS umożliwia zintegrowanie zasobów z wybranymi aplikacjami i bazami danych, przy użyciu standardowego kabla lub światłowodu. W ramach SMB podłączenia zachodzą przy pomocy łącza Ethernet i odpowiednich interfejsów. Jest to rozwiązanie najprostsze w implementacji, jednak charakteryzuje się ograniczoną wydajnością oraz skalowalnością. Dlatego, aby dokonać właściwego wyboru modelu konfiguracji macierzy dyskowych z serwerami, należy skrupulatnie rozważyć wszystkie zmienne, mające wpływ na funkcjonowanie systemów IT.

Wydajność obecnego centrum danych, przyjęta strategia rozwoju biznesu czy potencjał rozbudowy infrastruktury – świadomość kierunku w jakim się zmierza, pozwala na wdrażanie najbardziej efektywnych rozwiązań.